m2eclipse - test scope

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

m2eclipse - test scope

zebahmad
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
Hi friends,

Does m2eclipse not consider the test scope of dependencies? My projectB has dependency on project A with test scope. When I run right click and Run > maven build .. > clean install, it works fine. However, eclipse shows an exclamation mark next to all the projects, and the problems view reports that projects could not be built as the dependency could not be found. How to correct this?

Thanks,
Zeba
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: m2eclipse - test scope

Putterksr
This post has NOT been accepted by the mailing list yet.
ให้ท่านเลือกประเภท กีฬาฟุตบอล ที่อยู่ซ้ายมือเมื่อเข้ามาแล้วก่อนเริ่มวางเดิมพัน แล้วจากนั้นให้เลือกทีมที่คุณสนใจแทง livescore นักพนันคนไทยเองนั้นหากว่าใครมีเงินสำหรับซัพพอร์ตการเดินทางมากพอก็สามารถเดินทางไปเล่นที่บ่อนต่างประเทศได้เอง แต่ถ้าใครไม่มีเงิน ไม่สะดวก ไม่มีเวลา ก็แนะนำให้ไปเล่นคาสิโนที่นี่แหละครับ เพราะคนนิยมเล่นมากทีเดียว และที่สำคัญมากกว่านั้น sbobet เราท่านยังสามารถรู้เรื่องรายละเอียดนักเตะคนไหนบาดเจ็บบ้าง ข้อมูลเหล่านี้ล้วนอ้างอิงมาจากความเป็นจริงล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มวิธีเล่น sbo จากนั้นให้คุณเลือกเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งจะมีชนิดกีฬาหลากหลายทั่วโลก ให้ท่านคลิ๊กเลือกกีฬาที่คุณต้องการลุ้นทายผลและวางวางพนัน เช่น genting ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของนักเล่นอยู่แล้ว และยังได้รับความนิยมในหมู่นักพนันอย่างยาวนาน สัญญา ข้อตกลง ในการขอทีเด็ด สมาชิกจำเป็นต้องมียอดเคลื่อนไหว